Mikkelin Tavikset ry:n tarkoitus ja toiminta sääntöjen mukaan

Yhdistyksen tarkoitus on edistää miestyön tekemistä kaikissa sen muodoissa. Yhdistyksen miestyön tarkoitus on parantaa miesten hyvinvointia kaikilla tasoilla erityisesti kansalaistoiminnan keinoin ja siten myös parantaa perheiden ja koko yhteiskunnan hyvinvointia.

Erityinen huomio toiminnassa kiinnitetään miesten syrjäytymisuhkaan, päihdekäyttäjiin ja- kuntoutujiin, mielenterveyskuntoutujiin, väkivaltaa käyttäneisiin tai kohdanneisiin miehiin, maahanmuuttaja miehiin sekä eroperheiden isiin.

Mitä se miestyömme käytännössä ja miten toimimme?

Ihminen on psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen, henkinen ja hengllinen kokonaisuus, joka tarvitsee riittävä taloudellinen turvallisuuden.

Kaikista näistä osista on pidettävä huolta ja vasta kun ne ovat siedettävässä kunnossa, mies voi voida hyvin. Mikkelin Tavikset Ry haluaa olla mukana varmistamassa tämän kokonaisuuden toteutumista omalla toiminnallaan.

Yhdistyksen säännöissä on mm seuraavia asioita:

Miestyön toteuttamiseksi toimintamme päämuotoja ovat miesten kesken toteutettavat keskustelu- ja toiminnalliset ryhmät, vertaistuki, tukihenkilötoiminta, kokemusasiantuntemus sekä erilainen sosiaalinen auttamistyö toiminnallisena ryhmänä. Yhdistys järjestää jäsenilleen virkistystoimintaa.

Yhdistys voi harjoittaa toimintaansa liittyvää tutkimus-, kehitys-, koulutus-, valistus-, julkaisu- ja tiedotustoimintaa.

Yhdistys harjoittaa toimintaansa liittyvää päättäjiin, viranomaisiin ja kansalaisiin kohdistuvaa tiedottamista ja pyrkii vaikuttamaan päämääriensä saavuttamiseen tekemällä aloitteita, esityksiä ja kannanottoja sekä osallistumalla julkiseen keskusteluun.